Blå gruppe: Først blir man jo født

Blå gruppe består av:
Guro Madslangrud
Cathrine Ekre
Vilde Traagstad Urkedal
Maia Vige Helle
Hanna Asbjørnsen Holter
Andreas Gregersen
og Jo Cornel Odden Langedok